top of page

O nas

Pragniemy by dzieci szczęśliwie szły przez życie i były gotowe na kolejne wyzwania. Przedszkole ma profil językowy,
a w jego ramach oferujemy codzienny kontakt z językiem angielskim oraz poszerzony program edukacji europejskiej.

Obok rozwoju intelektualnego dziecka stawiamy na systematyczny rozwój jego inteligencji emocjonalnej.

Naszym marzeniem jest stworzenie przyjaznego i stymulującego środowiska, w którym każde dziecko jest traktowane z godnością,  zaufaniem i podejściem indywidualnym.

Wzmacniamy u dzieci umiejętności: komunikacji, wyrażania siebie i swoich przeżyć, rozpoznawania przeżyć innych osób oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów.


Ważne dla nas jest:

 -   stworzenie dziecku atmosfery zapewniającej poczucie bezpieczeństwa, tak by dziecko czuło się kochane,

     akceptowane i szczęśliwe
 -   traktowanie dziecka z godnością, czułością, słuchanie i rozmawianie  z nim w taki sposób, by wzmacniać w nim

     poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości w działaniu
 -   dostosowanie działań wspierających rozwój dziecka zgodnie z jego indywidualnym tempem
 -   budowanie w dziecku otwartości na pomysły i inspiracje płynące od innych osób, kultur oraz gotowości do szukania  

     nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań
 -   wychowanie dziecka z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolnego do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli
 -   kształtowanie u dziecka świadomości emocjonalnej tak, aby ułatwić mu zrozumienie i akceptacją własnych przeżyć 

     emocjonalnych oraz zapanowanie nad zachowaniem w trakcie ich przeżywania
 -   rozwój u dzieci umiejętności społecznych poprzez efektywne współdziałanie w grupie
 -   świadome  przygotowanie przestrzeni do dziecięcej zabawy w taki sposób, aby zachęcić dzieci do podejmowania 

     twórczej  działalności
 -   pozostawianie dzieciom czasu na swobodną zabawę kształcącą ich umiejętności społeczne

bottom of page